Mortgage Brokerlık Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Genel Muhasebe Kursu Konular
 • Mortgage Brokerlı’ğının önemi
 1. MortgageBrokerlığı Vizyon Eğitimi
 2. Uluslararası İşleyiş
 3. Pazarlama & Satış Programı
 4. İlgili vergi Mevzuatı
 5. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
 6. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat
 7. Konut Finansmanı Sisteminde Sigortanın Yeri
 8. Gayrimenkul Değerlemesi ve Değerlemeye İlişin Ekonomik Kavramlar
 9. Değer Tanımları ve Türleri ve Değerleme Süreci
 10. Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
 11. Konut Değerlemesi / Ticari Gayrimenkullerin Değerlemesi
 12. İnşaat Maliyet Hesapları / Kiralanan Gayrimenkullerin Değerlemesi
 13. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi / Gayrimenkul Finansmanı
 14. İpotek Kredileri / Değerleme Standartları ve Raporlama
 15. Raporlama Standartları
 16. Mortgage Piyasasında Birincil Piyasa Ürünleri
 17. Mortgage Piyasasında İkincil Piyasa Ürünleri ve Menkul Kıymetleştirme
 18. Temel Finans Matematiği
 19. Değerleme Hesapları
 20. Konut Finansmanı
 21. Konut Finansmanı Sistemleri

Mortgage kendi başına bir ürün değildir.Bir çok ürünle çapraz ilişkisi olan ve aynı zamanda ekonomimizde de derinlik sağlayacak bir sitemdir.

Çapraz ürünler bir orkestra, Mortgage ise bu orkestranın şefidir. Bu çapraz ürünler,Ekonomi,konutpiyasası,sigorta,değerleme ve yatırım enstrümanlarıdır. ABD'de başlayan ve global olan ekonomik kriz Mortgage'denolmuştur.Türkiye'nin bu krizden bankacılık ve finans anlamında etkilenmemesinin en başlıca sebebi, ikincil piyasaların yani ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin henüz oluşmamasıdır.

Ülkemizde Mortgage banka satış kanalları ve emlakçılar arasında yürümektedir.Genel olarak kullanılan sabit faizli ürünlerin dışında yeni ürün ve türevlerinin çoğalması,ekonomideki istikrar ve paralelinde bu olumlu gelişmeler ikincil piyasalarının da oluşmasına etki edecek ve tüketiciler de bu sayede bir danışman desteğine ihtiyaç duyacaklardır.

ABD ve AB'de MB'ler yani MortgageBrokerları banka ve tüketici arasında bir köprü ve bir anlamda katalizör görevini yerine getiren profesyonel danışmanlardır.

ABD ve AB ülkelerinde Mortgage'in % 75'i MB'ler üzerinden satılmaktadır.
ABD ve AB'de MortgageBrokerlarının yıllık kazancı 200.000 USD'ye kadar çıkmaktadır.
Mortgage brokerliğinin oluşması ve yerleşmesini aşağıdaki örnekle açıklamak isteriz.
Masa'yı düşünelim Masanın üzeri müşteri olsun ve onun ayakta durmasını sağlayan 4 ayağını inceleyelim.

 1. Satış Ekibini Oluşturma
 2. Banka & Finans Kurumları ( Mortgage - Konut Finansmanını sağlayan )
 3. Değerleme ( Konutu değerleyen )
 4. MB-Mortgage Brokeri ( Banka ve konutu alan arasındaki Danışman )
 5. Emlak Danışmanı ( Konutun satışına ve Mortgage'ye aracılık eden )

Şu anda işleyen sisteme baktığımızda Emlak Danışmanları aynı zamanda krediye de aracılık eden konumdadır. MortgageBrokerları, yukarıdaki gelişmeler doğrultusunda 5.ayağın ortaya çıkmasını sağlayacak ve masanın tam ortasında yerlerini alacaklardır.

Öğrenci Çalışmaları