Robotik Kodlama Tasarım Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
  • Robotik Kodlama Kurslarının Çocuklara Faydaları
  • Robotis Seti ile Robotik Eğitimi
  • Stem Eğitim İçeriği
  • Arduino Eğitim İçeriği

Robotik kodlama kursları yurt dışında başlatılan bir uygulama olup son zamanlarda ülkemizde birçok okulda ve özel kurumunda STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) gibi isimlere verilen bu eğitim programları sayesinde öğrencilerin analitik düşünmeye kabiliyetlerini geliştirmek ve erken yaşta mühendisliğe ilgi duymaya başlar.on

Dünyamızda teknoloji her yeri kapladı. Robotik kodlamayı erken yaşta bilmek ve hayatlarında sürdürmek ilerideki akademik dünyaları için yararlı bir hamle olabilir.

Robotik kodlama kursları sayesinde, robotik setlerle çeşitli ve farklı biçimler oluşturmak, setleri bozup yeniden istedikleri gibi kurmak çocuğunuzun hayal gücünü çalıştırır,farklı bakış açılarından bakmayı öğretir. Bu aynı zamanda çocuğunuzun iki ve üç boyutlu olarak düşünmesini sağlar.

Robotik kodlama kurslarında çocuklar her şeyi aşama aşama yapmayı öğrenirler.

Robotik kodlama kursları ile çocuğunuzun problem çözme yeteneği artar, sistematik düşünmesini sağlar.

Robotik kodlama ile birlikte proje planlaması, takım olarak birlikte çalışabilme yeteneği gelişir.

istanbulda ilk defa ROBOTİS seti ile robotik eğitimine hoşgeldiniz...-ROBOTIS, çocukların uygulamalı projelerle iyi vakit geçirmesini sağlarken yaratıcı düşünme ve iletişim yeteneklerini geliştirerek STEAM kavramını tanıtır.

-Çocuklar için, yaratıcılığın geliştirilmesinde doğru bir araç ve uzmanlar için de yaratıcı fikirleri gerçek robotlara dönüştürmede en iyi çözümdür.

-Robotis kendi kendine öğrenme ve öğretim amaçlı olarak optimize edilmiş temel seviye robotik kitidir. Çocuklara hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını devam ettirebilmeleri için geliştirilmiştir.

-Robot oluşturma süreci çocuklara, kendi başlarına çalışabilme ve hayallerini gerçekleştirerek

STEM nedir? STEM Eğitimi nedir?

STEM destekli eğitim nasıl olmalıdır ? STEM eğitim dünyasına giriş. Öğretme ve uygulama teknikleri ve yöntemleri.

Stem destekli eğitim ile çocuklara keşfetme duygusu, üretim sevgisi, tasarımsal düşünce, eğlenerek öğrenme yolları

21. Yüzyılda neden STEM destekli eğitim yapılmalıdır?

21. Yüzyıl endüstri 4.0 sanayi devrimi hakkında bilgiler

Yeni endüstri devrimi 4.0 ile uyumlu çözümler ve nesiller yetiştirme yolları için özgür öğrenme yolları

Maker nedir? Maker hareketi hakkında bilgiler ve uygulama örnekleri

Teknoloji ve Kendin yap (Do It yourself) kültürü hakkında

Tüketimin kaçınılmaz bir şekilde hızla arttığı bir çağda, geri dönüşüm ve inovasyon çözümleri.

STEM Maker hareketi ile Dünya değişimi

STEM materyallarinin tasarımı ve aşamaları

STEM materyallerinin derslerde kullanım alanları ve örnek öğretim programları

Eğitimde farklılaştırma çalışmaları

Eğitimde oyunlaştırma

Takım, Tasarım, Tanıtım ile 3T öğretim modeli hakkında

Bilimsel bilgi ve becerileri kullanma

5E Öğrenme modeli

5E yaklaşımının disiplinler arası kullanımı ve örneklemeler

Bilişimsel (Bilgi işlemsel) düşünme nedir ? Neden bilişimsel düşünmeliyiz ? Bilişimsel düşünme biçimleri

Öğrencilerin analiz yapma, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi metodları

Arduino hakkında genel bilgiler

Arduino model çeşitlerini tanıma

Arduino ile mühendislik tasarım süreçleri

Proje oluştururken nelere dikkat edilmelidir

Arduino destekli maker süreçleri

Temel elektronik hakkında özet bilgiler

Robotik ürünlerde takımsal çalışma bilgileri

Düşük bütçeli proje uygulamaları için gerekli bilgiler

Arduino programının bilgisayara kurulumu

Arduino Kodlama komutlarının öğrenilmesi

Devre tablası Breadboard kullanımı

Arduino Shield kullanımı

Hataları giderme yöntemleri

Seri monitöre veri aktarımı

LED devresini oluşturma, programının arduino ile kodlanması

RGB LED devresini oluşturma, değişik şekillerde programlanması

Analog ve Dijital kontrol üniteleri

Elektronik devrede Buton kullanımı

Potansiyometre ile devre kontrolü

Potansiyometre ile değer okuma

Algılayıcı sensörlerin çevresel koşullara göre seçimi

Sensörlerin matematiksel hesaplamaları

Işık sensörü kullanımı, programlaması

Ultrasonik sensör kullanımı, programlaması

Mesafe algılama sensörü ile engel tanıma, değer okuma

Araç park sensör projesi

Kullanıcı etkileşimli uygulamalar

Robotik uygulama ve otomasyonda motor kullanımı

Motorların uygulamalarda kullanımı, programlanması

Birden fazla motorun eş zamanlı projelerde kullanımı

Öğrenilenlerle proje oluşturma ve çeşitli uygulamalar

Öğrenilenlerin okul müfredatında kullanılma şekilleri ve uygulamalı anlatımı

Öğrenci Çalışmaları